Prisoplysning

Honorar/salær til advokat Kasper Ørtoft  for rådgivning og sagsbehandling fastsættes i henhold til Retsplejelovens § 126, stk. 2 hvoraf det fremgår, at advokater må opkræve et rimeligt salær.

Udgangspunktet for fastsættelsen af et rimeligt salær er følgende kriterier: arten og omfanget af det arbejde der udføres (hvor meget tid der er brugt på sagen), sagens betydning og værdi for klienten, sagens udfald og det med sagen forbundne ansvar. Der vil i langt de fleste sager vedrørende rådgivning og ekspedition af ejendomsoverdragelser vedr. parcelhuse, fritidshuse, ejerlejligheder og andelsboliger blive fastsat et fast salær, der vil være i intervallet kr. 5.000,00 incl. moms til kr. 9.375,00 incl. moms. Ved udlejningsejendomme og erhvervsejendomme vil der blive fastsat et samlet salær efter ovenstående retningslinier.

Kontorets timepris er 1500 kr. med tillæg af moms eller 1.875 kr. Den pris der opgøres og faktureres op- eller nedreguleres med udgangspunkt i ovennævnte kriterier.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer og afgifter/tinglysning  betales af klienten ud over honoraret.

Sagsbehandling opgøres og faktureres løbende når sagen er faktureringsmoden. Der faktureres sædvanligvis først, når ekspeditionen/rådgivningen er tilendebragt, men positive udlæg vil blive afkrævet klienten samtidig med, at advokaten skal betale. Klienten modtager en: ” opgørelse og faktura” som indeholder en nøjagtig beskrivelse af det arbejde der er udført, og en beskrivelse af de forhold der begrunder det fakturerede.

Advokat Kasper Ørtofts betalingsbetingelser er at betaling skal være registreret på firmaets konto senest 8 dage fra fakturadato jf. menupunktet Forretningsbetingelser.

På visse slags ydelser og rådgivning kan der tilbydes en fast pris. Dette gælder eksempelvis berigtigelse af ejendomshandler, udarbejdelse af lejekontrakter både til bolig og erhverv, stiftelse af selskaber mv.

I visse sager er det muligt for klienten at opnå  Fri Proces, og/eller offentlig – eller privat/erhvervsmæssig forsikringsretshjælp. Advokatfirmaet Kasper Ørtoft er forpligtet til at undersøge mulighederne herfor.